Informació

Què és la violència de gènere?

La violència de gènere ha estat i segueix sent una de les manifestacions més clares de la desigualtat, subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. Aquest tipus de violència es basa i s’exerceix per la diferència subjectiva entre els sexes. En poques paraules, les dones pateixen violència pel simple fet de ser dones, i les víctimes són dones de qualsevol estrat social, nivell educatiu, cultural o econòmic. La violència de gènere és aquella que s’exerceix sobre les dones per part de qui estan o hagin estat lligats a elles per relacions d’afectivitat (parelles o ex-parelles). L’objectiu de l’agressor és produir dany i aconseguir el control sobre la dona, per la qual cosa es produeix de manera continuada en el temps i sistemàtica en la Així, com a part d’una mateixa estratègia.